Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 10/07/2019

Tin xem nhiều

Cùng Đức Thánh Cha nhìn lại năm 2016

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/ovZ0u2TQ9gM  

Pêru: Người dân bản địa sẽ đưa cây cung cho Đức Phanxicô để ngài...

by phanxicovn la-croix.com, AFP, 2018-01-18 Một người dân thuộc bộ tộc Ese Eja của vùng Palma Real giương cung trước khi Đức Phanxicô đến thành phố...

Chúa Nhật II Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/PJZhy0PrhKQ ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3

Thứ Bảy, Ngày 25 Tháng Tám | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là...

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Is 9,2 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã...