Monday, 23/09/2019

Daily Archives: 10/07/2019

Tin xem nhiều

Lễ Giỗ Cha PX Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy ngày 11-12.3.2012

BÀI GIẢNG CỦA ĐC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP (2 V 5, 1-15a; Kh 21, 1-7; Lc 4, 24-30) ...

Thứ Năm Tuần Thánh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/ollqYnkVLio ĐÁP CA Nghe và Download File MP3 | File PDF CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Nghe và Download...
video

Bài giảng Chúa Nhật XVIII Quanh Năm A

Thấy dân chúng, Chúa xót thương Bệnh tật chữa lành, muôn phương tìm đến Chúa giảng, muôn lòng mộ mến. Quên nơi hoang địa, chiều đến phải...

Thánh lễ Cầu Hồn cho Cha Adrien Villard và Cha François Bouyer

Zắc Dũng Tại Trung Tâm Mục Vụ GP. Cần Thơ ngày 14.8.2018 Trong dịp lễ Cầu hồn cho Cha Adrien Villard (Triệu Bá Vi) ngày 06.8.2016 tại Vĩnh...

Chúa Nhật XII Thường Niên B | Sinh Nhật T. Gioan Tiền Hô |...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/ClzvocI44Jk ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy