Wednesday, 17/07/2019

Daily Archives: 10/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 21 Tháng Tám, Thánh Pi-ô X, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tl 2,11-19 Tin Mừng: Mt 19,16-22 Ca...

Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B

Tóm ý: Sa mạc, rắn được giương cao Con Người cũng sẽ hao hao như vầy. Những ai Tin Cậy đong đầy Sự sống vĩnh cừu rồi đây...

Thứ Năm, Ngày 28 Tháng Mười Hai, Các Thánh Anh Hài Tử Đạo, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Ga 1,5 – 2,2   Tin...

Thứ Năm, Ngày 08 Tháng Hai, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 V 11,4-13   Tin Mừng: Mc...

Thứ Ba, Ngày 19 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Tm 3, 1-13 Tin Mừng  ...