Wednesday, 17/07/2019

Daily Archives: 06/07/2019

Tin xem nhiều

Panô Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B

Franc Lee Tin Mừng   Ga 20,19-23 Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Tin Mừng...

Thứ Bảy, ngày 29 Tháng Sáu, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Đây hai vị tông đồ đều anh dũng dâng máu đào...

Thứ Bảy, ngày 02 Tháng Ba, Kính Đức Trinh Nữ Vương

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh...

Huấn từ của Đức Thánh Cha tại Đền thờ Đức Mẹ Thương Xót, Vilnius,...

‘Đức Mẹ Thương Xót, cũng như mọi hiền mẫu, luôn cố gắng hiệp nhất gia đình’ 22 tháng Chín, 2018 17:37 ZENIT STAFF Dưới đây là văn...

Thứ Bảy, Ngày 01 Tháng Bảy, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 18, 1-15 Tin Mừng: Mt...