Monday, 23/09/2019

Daily Archives: 06/07/2019

Tin xem nhiều

Biển Galilê: Cá và lưới

Scarlett Le | Tam Le | Đời sống thời Kinh Thánh Người ta tin rằng có từ 18 đến 24 loài cá bản địa khác...

Ngày 28 Tháng mười, Chúa Nhật 30 Thường Niên, LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những...

Ngày 03 Tháng Ba, Chúa Nhật 8 Thường Niên | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù...

Chúa Nhật 23 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/2Fsv0eDr8ck ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Năm, ngày 31 Tháng Một, Thánh Gioan Bốtcô, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ:  Mc 10,14 Chúa nói: “Cứ để...