Chúa Nhật XIV Thường Niên C | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

996

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Ngâm thơ: Trà Lý
Nghe hoặc Download File MP3

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Ngọc Điệp | Video: Hiếu Nguyễn
Nghe hoặc Download File PDF | File MP3

PANÔ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Franc Lee

 

Xem Bài giảng Chúa Nhật 14 Quanh Năm