Monday, 23/09/2019

Daily Archives: 09/07/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm B

Tóm ý: Vượt Qua Do Thái đến gần Đền Thờ, tế vật phải cần đổi thay Roi chấp từ những cọng dây Chúa đuổi mua bán, lật xoay...

Ngày 07 Tháng Mười, Chúa Nhật 27 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa,...

Đây là nhà thờ sở hữu những thánh tích Thánh Helena mang về từ...

V. M. Traverso 11 tháng Một, 2019 Một gia tài những thánh tích tìm thấy được lưu giữ cẩn thận trong Vương cung Thánh đường Thánh...

Thứ Tư, ngày 17 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh chính...

Thứ Ba, Ngày 06 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ : Tv 37,22-23 Muôn lạy...