Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 09/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 24 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cv 17,15.22 – 18,1  Tin...

Thứ Ba, Ngày 02 Tháng Giêng, Thánh Baxiliô Cả và Thánh Ghêgôriô Nadien, Giám mục,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Ga 2, 22-28   Tin Mừng: ...

Ngày 02 Tháng Bảy, Chúa Nhật 13 Thường Niên | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  2V 4, 8-11.14-16a Bài đọc...

Đám đông dân chúng | Từ trên thánh giá nhìn xuống

Cha Carôlô Hồ Bặc Xái biên soạn dịp mừng 40 năm linh mục 8.8.2016 Tông đồ Phêrô Gioan và các tông đồ khác Giuđa ...

Thứ Tư, ngày 26 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 27,8-9 Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành...