Monday, 26/08/2019

Daily Archives: 14/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 28 Tháng Chín, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu| Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kg 1,1-8 Tin Mừng: Lc 9,...

Chúa Nhật 5 Mùa Chay C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/q9qAs9gr30g ĐÁP CA Nghe hoặc Download File MP3 | File PDF GRADUALE Nghe hoặc Download File MP3 | File...

Tháng Sáu Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài...

Thứ Sáu, ngày 10 tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ed 18,21-28 Tin Mừng: Mt 5,20-26 Ca...

Tháng Ba Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài...