Monday, 26/08/2019

Daily Archives: 17/07/2019

Tin xem nhiều

Nhà Thờ Đức Mẹ Cầu Thang | Những điều trông thấy

Lm Trần Thế Tuyên Những điều trông thấy... Hầu như ngày nào khi có giờ, tôi thường đi bộ dạo quanh Rôma. Rôma, thành phố cỗ...

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Năm  | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc:   Cv 13, 26-33 Tung hô Tin...

Thứ Tư, Ngày 27 Tháng Chin, Thánh Vinh-Sơn Phao-Lô, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Er 9,5-9 Tin Mừng: Lc 9,1-6 Ca...

Thứ Sáu, Ngày 28 Tháng Tư | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 5,34-42 Tin Mừng   Ga 6,...

Đồng phục của Đội cận vệ Thụy Sĩ đến từ đâu?

by phanxicovn famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2018-05-02 Các thông tin sai sẽ nói cho bạn đồng phục này do danh họa Michelangelo vẽ. Trên thực tế đồng...