Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 17/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành...

Thứ Năm, 01 Tháng Mười Một, Lễ Các Thánh, Lễ Trọng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Hãy vui lên trong Chúa,...

Người đạp xe ôm

Tuyen Tran Sau 1975, một thay đổi rất dễ nhìn thấy: Xe đạp tràn ngập đường phố. Xe đạp từ trong nhà ra ngoài ngõ....

Thứ Năm, Ngày 27 Tháng Chin, Thánh Vinh Sơn Phaolô – Lễ Nhớ  |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Lc 4, 18 Thánh Thần...

Ngày 22 Tháng Tư, Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 4,13-21 Tin Mừng   Mc 16,9-15 Ca...