Tuesday, 26/05/2020

Monthly Archives: August 2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XXI Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm ý: Lời Thầy nghe quá chói tai Ăn uống thịt máu sợ ai dám dùng Yêu thương Chúa dạy tới cùng: Thần trí yếu...

Thứ Tư, ngày 09 Tháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : Tv 17,50; 21,23 Lạy...

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x Dcr 14,5-7 Này Chúa sắp đến, cùng với muôn...

Bài giảng Chúa Nhật 2 Quanh Năm C

Một lời nước hoá rượu ngon, Làm được như thế là Con Ông Trời Phép lạ là một gọi mời, Tin nhận Thiên Chúa trong đời chúng...

Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

Cáo Thỉnh Viên và Phó Cáo Thỉnh Viên: Cáo thỉnh viên: Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Phó Cáo thỉnh viên: Lm. Dương Hữu Nhân - trong...