Wednesday, 17/07/2019

Daily Archives: 08/07/2019

Tin xem nhiều

Tâm rộng lượng là phúc, tâm an tĩnh là yên vui

Người trưởng thành không phải ở chỗ tuổi tác bao lớn, mà là ở tâm tính. Tâm trưởng thành không phải gặp được nhiều...

Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng Bảy, Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 49, 29-32; 50, 15-26 Tin...

Thứ Ba, Ngày 21 Tháng Mười Một, Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Dcr 2,14-17 Tin Mừng   Mt 12,...

Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/GlLw-PXRO68 ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 1, 1-7   Tin Mừng: Lc...