Sunday, 01/08/2021

Daily Archives: 04/11/2020

Tin xem nhiều

Cuộc chiến hằng ngày với cám dỗ | Thánh lễ tại nhà nguyện Marta,...

Vatican, Tiếng Việt https://youtu.be/2dE5S0O_8NU

Bạn có biết quê hương của Chúa Giêsu ở Galilê đã (và hiện tại)...

Zelda Caldwell 23.3, 2019 --- Vùng này vẫn duy trì sự màu mỡ, nhờ lượng mưa nhiều và nhiệt độ khá mát mẻ. --- Khí hậu trong vùng...

Giáo Lý Phúc Âm Thứ Tư Lễ Tro | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Thứ Tư Lễ Tro Sách tiên tri Giôen 2.12-18; Thư II của Thánh Phaolô gửi Côrintô 5.20-6.2 và Phúc Âm Matthêô 6,1-6.16-18 Tin Mừng chúa Giêsu theo Thánh Mátcô Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng...

Thứ Năm, ngày 12 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định...

Bài giảng Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B

Tóm ý: Chiều ngày Thứ Nhất trong tuần Cửa nhà đóng kín, lòng thuần âu lo Bình an Chúa đến ban cho Dấu đinh, thương tích, nhỏ to...