Wednesday, 25/11/2020

Daily Archives: 03/11/2020

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 16.09, Th. Cornêliô, Gh.Tđ. và Th. Cyprianô, Gm.Tđ. | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Các thánh đã theo chân Đức Ki-tô, được vui mừng trên...

Thứ Bảy, 23.11, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Coronavirus, Covid-19, Sars-Cov-2, phân biệt các tên gọi

by Phanxico.vn ouest-france.fr, Philippe Mathe, 2020-03-24 Tên coronavirus là từ chữ vương miện (couronne) bao chung quanh vi-rút Chúng ta đặt cho nó nhiều tên: Coronavirus, Covid-19,...

Bài giảng lễ Giáng Sinh, năm ABC | Lễ ban ngày

Thơ diễn ý: Nguyên thủy đã có Ngôi Lời, Tự tại ngàn đời Ngôi Lời là Chúa. Ngôi Lời là chính Thiên Chúa, Giê-su là chính Thiên Chúa...

Thứ Ba, ngày 07 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi...