Tuesday, 24/11/2020

Daily Archives: 19/11/2020

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 04 Tháng 11, Thánh Carôlô Borômêô, Giám Mục | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của...

Thứ Năm, Ngày 26 Tháng Bảy, Thánh Gioan Kim và Anna, Song Thân Đức Maria...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ: Chúng ta hãy ngợi khen...

Cha xứ của giáo xứ Kasina Wielka, Ba Lan lái chiếc xe Porsche Macan...

by phanxicovn cath.ch, Raphặl Zbinden, 2017-11-09 Cha xứ của giáo xứ Kasina Wielka, một làng ở miền nam Ba Lan đã gây tai tiếng trên truyền...

Thứ Năm Ngày 31 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tx 3, 7-13 Tin...

Thứ Sáu, ngày 11 Tháng Mười, Thánh Gioan XXIII, Giáo Hoàng | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở...