Sunday, 01/08/2021

Monthly Archives: October 2020

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 04 Tháng Năm | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 8,26-40 Tin Mừng   Ga 6,44-51 Ca...

Tiếp tục cầu nguyện cho người đã khuất

by phanxico.vn Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser G.K Chesterton nhận xét...

Mùa Vọng, ngày thứ nhất: Thinh lặng cầu nguyện

By phanxicovn 02/12/2019 Mỗi ngày trong Mùa Vọng, báo Aleteia có một lời cầu nguyện để chúng ta làm mới tâm hồn chuẩn bị đón Chúa ra đời....

Thứ Hai, Ngày 29 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 19,1-8 Tin Mừng   Ga 16,29-33 Ca...

Thứ Hai, 19.10 | T. Gioan Brêbeuf, T. Isaac Jôgues và các bạn tử...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì...