Wednesday, 25/11/2020

Monthly Archives: October 2020

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 4 mùa Phục Sinh năm C

Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh Chúa là mục tử hy sinh cứu đời Xin cho Cha cụ sáng ngời Lòng nhân, khiêm tốn, lời mời giáo...

Chúa Nhật 25 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Chín, Thánh Vinh Sơn Phaolô | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ: Lc 4, 18 Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa...

Thứ Tư, 13.11 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 87,3 Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện...

Thứ Ba, ngày 14 Tháng Năm, Thánh Mathia, Tông Đồ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ:  Ga 15, 1 Chúa nói: Không phải anh em đã...