Friday, 07/05/2021

Daily Archives: 06/11/2020

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XXVI Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Nhà giàu gấm vóc lụa là. Linh đình yến tiệc, cả nhà nhộn vui. Mắt ông sáng mà lại đui: Ladarô, ngay cửa, tối thui,...

Mời kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên

NguoiAnGiang Kính mời: Quí Cha, quí bà con thân quen, bạn bè quen biết gần xa… đến dự lễ và cầu nguyện cho Cha Tuyên...

Bài giảng Chúa Nhật XIX Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm Ý: Do Thái phàn nàn kêu trách: Vì sao hắn dám làm phách quá tay Con nhà thợ mộc kém may Mà dám nổ...

Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF Tin Mừng Chúa Giê su Ki tô theo thánh...

Chúa Nhật, 30 tháng 12, Lễ Thánh Gia Thất, năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Lc 2,16 Các mục đồng hối hả ra đi, tới...