Tuesday, 24/11/2020

Daily Archives: 21/11/2020

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF Tin Mừng Chúa Giê su Ki tô theo thánh...

Thứ Năm, Ngày 21 Tháng Chín, Thánh Mát-thêu, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ep 4,1-7.11-13 Tin Mừng   Mt 9,9-13 Ca...

Thứ sáu, ngày 11 tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ: Tv 111,4 Giữa tối tăm bừng lên ánh sáng chiếu...
video

Xưng tội (The Confession) | Phim ngắn

Giới thiệu bộ phim "The Confession" (Xưng Tội), bộ phim đoạt giải phim ngắn hay nhất trong liên hoan phim Công giáo quốc tế....

Thứ Ba, ngày 22.09 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Chúa phán : “ Ta là Đấng cứu độ dân Ta,...