Tuesday, 24/11/2020

Daily Archives: 07/11/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 09 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII Quanh Năm A | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM Sách Tiên Tri Giêrêmia 20,7-9; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 12,1-2 và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,21-27 https://youtu.be/PHx_wBJ5MQA Tin Mừng Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa phán: “Ta là Đấng...

Cho con bám viền áo Chúa mà bay theo | CN VII PS |...

vô hạ 1. Hôm nay, toàn thể Giáo hội Công giáo gồm mọi thành phần dân Chúa chúng con mừng kính Chúa lên trời, còn...

Thứ hai, Ngày 13 Tháng Tám | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao...