Sunday, 17/01/2021

Monthly Archives: December 2020

Tin xem nhiều

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXII QN, A | Lm. Peter Trần Thế...

CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 6:12-16; Thư thứ I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica 4:13-18 và Phúc Âm...

Bài giảng Chúa Nhật XXII Quanh Năm A

Thân phận làm Đấng Cứu Thế Giêrusalem, Tư Tế hành hình. Thập giá gánh lấy tội tình Như chiên sát tế chương trình ngàn xưa. Phêrô can gián...

Nhạc thơ diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật VII Thường Niên | Quang Hoài

NHẠC THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/etmBiRB6YyU Download File PDF tại đây Xem...

Thứ Tư, ngày 12.02, kính Thánh Giuse | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người quản gia trung tín và khôn...

Thứ Ba, ngày 07.01 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Tv 117,26-27 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa....