Friday, 07/05/2021

Daily Archives: 10/11/2020

Tin xem nhiều

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 04.01.2017: Nước Mắt Người Mẹ

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/-G72ER4VNeM

Thứ Hai, ngày 23.11 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 84,9 Điều Chúa phán là lời chúc bình an...

Thứ Ba, Ngày 31 Tháng Bảy, Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ    Pl 2,10-11 Khi vừa nghe...

Thứ Tư, ngày 21 Tháng Tám, Thánh Pi-ô X | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Chúa đã chọn thánh Pi-ô thứ mười làm thượng tế, và...

Chúa Nhật 30 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy