Tuesday, 24/11/2020

Daily Archives: 01/11/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 29 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng...

Thứ Năm, ngày 10.09, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc...

Thứ Năm, Ngày 25 Tháng Mười, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C

Mùa chay đã sang tuần hai, Bài giảng gửi đến lai rai góp phần. Nâng cao cuộc sống phàm trần, Hướng thiên, cách hạ, tăng phần thiêng...

Thứ Bảy, Ngày 25 Tháng Tám | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là...