Sunday, 01/08/2021

Daily Archives: 01/11/2020

Tin xem nhiều

Panô Chúa Nhật 1 Mùa Chay B

NguoiAnGang Tin Mừng: Mc 1,12-15 Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô. Sau...
video

Thế Giới nhìn từ Vatican 28/12/2017: Phép lạ do lời cầu bầu của ĐGH...

VietCatholicNews https://youtu.be/T19oh4QwAd8?t=1s • Phép lạ do lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục • Đức Thánh Cha quở trách các cựu viên chức Vatican...

Panô Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B

Franc Lee Tin Mừng   Ga 20,19-23 Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Tin Mừng...

Thứ Tư, Ngày 17 Tháng Giêng, Thánh An-tôn, Tu Viện Trưởng, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài Ðọc: 1 Sm 17, 32-33. 37....

Lịch sử Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn

Tên chính Vương cung Thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. – Tôn giáo: Công giáo Rôma – Chức năng: Nhà thờ chính...