Monday, 23/11/2020

Daily Archives: 15/11/2020

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 13.07, Thánh Henricô | LCTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 20, 2-3 Lạy Chúa, Chúa biểu dương uy lực,...

Thứ Năm, ngày 14 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Tv 5,2-3 Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời...
video

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/4lFFZdk8WtE Mời xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Của Cêsa, trả...

Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng Sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Đnl 7,6-11 Bài đọc 2: ...

Khoa học đồng ý với Chúa Giêsu rằng đây là những yếu tố sẽ...

Cecilia Pigg 14 tháng Một, 2020 Nghiên cứu của Harvard đã theo dõi các nhóm người trong suốt 80 năm và những phát hiện đang được...