Wednesday, 25/11/2020

Daily Archives: 13/11/2020

Tin xem nhiều

Ngày 17 Tháng Tư, Thứ Hai Tuần Bát Nhật  Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 2,14.22b-33 Tin Mừng   Mt 28,8-15 Ca...

Thứ Hai, ngày 26.10 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

Ba câu hỏi về mối dây liên hệ giữa Nữ hoàng Anh và Anh...

by phanxicovn Nữ hoàng Elisabeth đến tu viện Westminster cùng với Tổng Giám mục Cantorbery để khai mạc Thượng hội đồng khoáng đại Giáo hội...

Thứ ba, Ngày 06 Tháng Sáu | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 2,9-14 Tin Mừng: Mc 12,13-17 Ca...

Thứ Sáu, ngày 15.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Kh 5,12 Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng...