Sunday, 01/08/2021

Daily Archives: 16/11/2020

Tin xem nhiều

Tấn công ở Nice: Cái chết của cô Simone Barreto Silva làm người Brazil...

by Phanxico.vn lemonde.fr, Bruno Meyerfeld, 2020-10-31 Cô Simone Barreto Silva, 44 tuổi, người Brazil, nhân viên chăm sóc, cô đến Pháp cách đây 30 năm, là...

Thứ Năm, 26.12, Thánh Têphanô, Tử Đạo tiên khởi, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Cửa trời đã mở ra đón thánh Tê-pha-nô vào. Người là...

Thứ Hai, ngày 25 Ttháng Ba, Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Dt 10, 5.7 Khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói:...

5 sự thật đáng kinh ngạc về Taj Mahal, một biểu tượng của Ấn...

Khu lăng mộ nổi tiếng nhất Ấn Độ nằm ở thành phố Agra, cách thủ đô New Delhi khoảng 230 km với 4 giờ...

Thứ Bảy, Ngày 03 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 V 3, 4-13   Tin Mừng:...