Tuesday, 24/11/2020

Daily Archives: 14/11/2020

Tin xem nhiều

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XV Quanh Năm A | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM Tiên Tri Isaia 55,10-11; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8,18-23 và Phúc Âm Thánh Matthêô 13.1-23 https://youtu.be/xiOQ-IeIwG4 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô...

Thứ Tư, ngày 16.09, Th. Cornêliô, Gh.Tđ. và Th. Cyprianô, Gm.Tđ. | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Các thánh đã theo chân Đức Ki-tô, được vui mừng trên...

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời nói thật của một bác sĩ

Khi vào nghề Y đến nay đã hơn 30 năm, hễ cứ đến ngày này là nhận nhau những lời chúc tụng. Tôi không...

Thứ Năm, Ngày 23 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa...