Thursday, 06/05/2021

Daily Archives: 20/11/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu 09.04, Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 77,53 Chúa dẫn đưa dân Người tiến bước an...

Thứ Tư Ngày 03 Tháng Mười | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Đn 3,31.29.30.43.42 Lạy Chúa,...

Thứ Hai Ngày 05 Tháng Sáu, Thánh Bô-ni-phát, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ, Tuần 9...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Tb 1,3; 2,1a-8 Tin Mừng: Mc...

Thứ Ba, ngày 23.02 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 89,1-2 Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài là...

Gặp gỡ gia đình đã may phẩm phục cho Giáo hoàng từ năm 1786

M. Traverso 07 tháng Tám, 2019 Gia đình Gammarelli điều hành một trong những cửa hiệu gia đình lâu đời nhất ở Roma. Xem loạt ảnh...