Monday, 23/11/2020

Daily Archives: 20/11/2020

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 20.4 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Rm 6,9 Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh,...

Thứ Sáu, Ngày 06 Tháng Bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Tv 46,2 Vỗ tay đi...

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12, Các Thánh Anh Hài Tử Đạo, Lễ kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Các hài nhi vô tội xưa bị giết vì Đức...