Lễ Khánh Thành Nhà xứ An Long, huyện Tam Nông, Đồng Tháp

869

Ảnh Zắc Dũng – Slideshow Antôn Tiếng

 

Posted by Franc Lee