Những điều trông thấy dạy tôi sống đời | Số 3

875
Xin mời giải trí với Video 
Những điều trông thấy dạy tôi sống đời 3 với chủ đề:
– Giám Mục bán xe hơi sửa chủng viện.
– Linh mục mua ôtô con hàng xịn.