Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 14/04/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 85,8.10 Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp...

Panô Chúa Nhật XXII Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 7,1-8.14-15.21-23 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm. Tin Mừng Chúa Giê-su...

Đây là nhà thờ sở hữu những thánh tích Thánh Helena mang về từ...

V. M. Traverso 11 tháng Một, 2019 Một gia tài những thánh tích tìm thấy được lưu giữ cẩn thận trong Vương cung Thánh đường Thánh...

Thứ Năm, Ngày 13 Tháng Chin, Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Hc 15,5 Chúa đã cho...

Thứ Hai, ngày 13 Tháng Năm, Đức Mẹ Fatima | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh...