Saturday, 20/04/2019

Daily Archives: 14/04/2019

Tin xem nhiều

Hoa Xuân Tao Đàn ngày 26 Tết [phần 2]

NguoiAnGiang Sáng ngày 11.02.2018 (nhằm ngày 26 Tết) tại Hội Hoa Xuân Công viên Tao Đàn. Ngó qua, ngó lại. Nhìn trước, xem sau… Thơ...

Thứ tư, ngày 26 tháng Mười Hai, ngày thứ hai trong Tuần Bát Nhật...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Cửa trời đã mở ra đón thánh Tê-pha-nô vào. Người...

Thứ Ba, Ngày 18 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  cf Hc 36,18 Lạy Chúa,...

Panô Chúa Nhật XV Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 6,7-13 Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, Đức...