Saturday, 20/04/2019

Daily Archives: 01/04/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật VI Quanh Năm A

Tân Ước đến sau Cựu Ước Viên mãn, kiện toàn, mực thước, tại tâm: Không cần hạ sát, giết, đâm Phẩn nộ, mắng nhiếc, gánh trăm tội...

Thứ Sáu, Ngày 16 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Is 58,1-9a   Tin Mừng: Mt 9,14-15   Ca...

Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Is 58,9b-14   Tin Mừng: Lc 5,27-32   Ca...

 Thứ Bảy, Ngày 03 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  Tv 144, 8-9 Chúa là...

Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF Tin Mừng Chúa Giê su Ki tô theo thánh...