Sunday, 21/04/2019

Daily Archives: 13/04/2019

Tin xem nhiều

Vua Hêrôđê | Từ trên thánh giá nhìn xuống

Cha Carôlô Hồ Bặc Xái biên soạn dịp mừng 40 năm linh mục 8.8.2016 Tông đồ Phêrô Gioan và các tông đồ khác Giuđa ...

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng...

Thứ Sáu Ngày 09 Tháng Sáu, Thánh Ép-rem, Phó Tế, Tiến Sĩ Hội Thánh | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 11,5-17 Tin Mừng: Mc 12,35-37 Ca...

Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Rangoun, 30-11-2017

by phanxicovn Hình ảnh Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Rangoun với các người trẻ, 30-11-2017. ...

Thứ Hai, Ngày 10 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 118,137.124 Lạy Chúa,...