Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 13/04/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật XX Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/Yu0GRaCMSQc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời cầu nguyện với Thánh Giuse để một người thân được hoán cải

By Phanxico.vn fr.aleteia.org, Philip Kosloski Dù chúng ta cố gắng để có ảnh hưởng tích cực trên người thân trong gia đình nhưng rồi một ngày,...

Thứ Tư, Ngày 31 Tháng Mười, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...

Chúa Nhật XVIII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/eb-2KT6GE4I Nghe lời dẫn ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh...

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 11,1-10 Tin Mừng:  Lc 10,21-24   Ca...