Saturday, 20/04/2019

Daily Archives: 05/04/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 31 Tháng Bảy, Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 Cr 10,31 – 11,1 Tin...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 20, 2018 – August 26, 2018

August 20, 2018 « August 19  |  August 21 » Memorial of Saint Bernard, Abbot and Doctor of the Church Lectionary: 419 Reading 1 Ez 24:15-23 The word of the LORD...

Thứ tư, ngày 18 tháng bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con...

Thứ Ba, ngày 21 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 3,25.34-43 Tin Mừng: Mt 18,21-35 Ca...

Ngày 26 Tháng Tám, Chúa Nhật 21 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 85,1-3 Lạy Chúa,...