Wednesday, 26/06/2019

Daily Archives: 08/04/2019

Tin xem nhiều

Phải làm gì khi Mình Thánh Chúa rơi xuống đất?

by phanxicovn fr.aleteia.org, Sabine de Rozières, 2017-08-14 Trong khi rước lễ, do sơ ý Mình Thánh Chúa có thể bị rơi xuống đất. Sự cố không...

Thứ Hai, Ngày 27 Tháng Tám, Thánh Nữ Mô-ni-ca, Lễ Nhớ | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Cn 31,30.28 Người phụ nữ...

Thứ Ba, Ngày 26 Tháng Mười Hai, Thánh Tê-pha-nô, Tử Đạo Tiên Khởi, Lễ Kính...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cv 6,8-10; 7,54-60   Tin Mừng:  Mt...

Linh mục Matthieu Dauchez: “Chúng ta không thể giải thích sự dữ, nhưng chúng...

by phanxicovn fr.aleteia.org, Sylvain Dorient, 2017-09-27 Linh mục Matthieu Dauchez từ Phi Luật Tân về Pháp, cha chia sẻ đời sống của các trẻ em...

Thứ Tư, Ngày 06 Tháng Chín, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cl 1,1-8 Tin Mừng: Lc 4,38-44 Ca...