Monday, 27/05/2019

Monthly Archives: April 2019

Tin xem nhiều

Tuần Bát nhật Phục sinh là gì?

Philip Kosloski 24 tháng Tư, 2019 Chúa nhật Phục sinh và bảy ngày tiếp theo là một khoảng thời gian đặc biệt để đắm mình trong...

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 6, 4-13 Tin Mừng: Mt...

Thứ Tư Lễ Tro | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/X_ymBNFykWU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Đồng phục của Đội cận vệ Thụy Sĩ đến từ đâu?

by phanxicovn famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2018-05-02 Các thông tin sai sẽ nói cho bạn đồng phục này do danh họa Michelangelo vẽ. Trên thực tế đồng...

32 tân cận vệ Thụy Sĩ tuyên thệ

by phanxicovn cath.ch, Maurice Page, 2018-05-06 Ba mươi hai tân cận vệ Thụy Sĩ tuyên thệ chiều chúa nhật 6 tháng 5 ở sân San Damaso,...