Saturday, 20/04/2019

Daily Archives: 02/04/2019

Tin xem nhiều

Chiến tranh bắt đầu từ trái tim con người | Thánh lễ tại nhà...

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/m_i2MISPu_k

Đội Cận Vệ Thụy Sĩ sẵn sàng để đối phó với đe dọa khủng...

cath.ch, Maurice Page, 2017-08-22 Các Cận vệ Thụy Sĩ đi vào nhà thờ chính tòa Suisse Soleure, Thụy Sĩ (photo Vera Rütimann) Ngày 19 và 20...

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài...

Thứ Năm, ngày 07 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ    Tv 105,47 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin...

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Mười, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...