Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 02/04/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Tám, Thánh Clara, Trinh Nữ, Lễ Nhớ | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 4,32-40   Tung hô Tin Mừng: ...

Thứ Hai, Ngày 18 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Tm 2, 1-8   Tin Mừng  ...

Ngày 22 Tháng Tư, Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành, Cầu Nguyện Cho...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 32,5-6 Tình thương Chúa...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Thánh Gia rồi đến Hiển Linh,Tất cả mừng Đấng Cứu Tinh nhân trần.Cuộc sống vất vả nhọc nhằn,Nhờ nghe bài giảng...

Thứ Tư, Ngày 30 Tháng Năm, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...