Saturday, 20/04/2019

Daily Archives: 09/04/2019

Tin xem nhiều

Vương Cung Thánh Đường… | Kiến thức Công Giáo số 1

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG (Basilica) - NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ (Cathedral) - NHÀ NGUYỆN (Oratorium - Oratory), PHÒNG NGUYỆN (Capella - chapel) và THÁNH...

ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn | Nhân chứng sống – De Visu – Eyewitnesses

Cuộc phỏng vấn diễn ra tại văn phòng Đức Hồng Y lúc 10 giờ sáng ngày 4.8.2011. Hiện diện: Đức Hồng Y GB. Phạm...

Đức Phanxicô khuyến khích công việc kiến tạo hòa bình của các cựu quân...

By phanxicovn Đức Phanxicô gặp các cựu quân nhân ở phi trường Bogota sáng thứ sáu 8 tháng 9-2017 fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-09-08 Sáng thứ năm 8...

Ngày 28 Tháng Giêng, Chúa Nhật 4 Thường Niên, B | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Đnl 18, 15-20   Bài đọc...