Sunday, 21/04/2019

Daily Archives: 06/04/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 05 Tháng Bảy, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 21,5.8-28 Tin Mừng: Mt 8,28-34 Ca...

Ngay lập tức ngừng lại những bất bình dù là nhỏ | Thánh...

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/JlpL3PilJwg

Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một, Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Ed 47,1-2.8-9.12 Bài đọc 2: ...

Cùng Đức Thánh Cha nhìn lại năm 2016

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/ovZ0u2TQ9gM  

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Mười, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...