Wednesday, 26/06/2019

Daily Archives: 06/04/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 7 Quanh Năm C

Thời gian: Chưa đến cuối tuần, Lời Chúa lại đến thấm nhuần đời tôi. Mười phút, khử lấy mùi hôi, Thần trí thanh thản, thả trôi về...

Chúa Nhật 1 Mùa Chay | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/cbj4YSCB1O8 ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Romania: Đây là câu chuyện của 7 vị Giám mục Tử đạo Đức Thánh...

Romania: Đây là câu chuyện của bảy vị Giám mục Tử đạo Đức Thánh Cha Phanxico tuyên phong Chân phước Các ngài bị tra tấn...

Thứ Bảy, ngày 25 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Cl 2,12 Khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, anh...

Chúa Nhật 4 Thường Niên C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/cKVZeHhwUsk ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy