Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 11/04/2019

Tin xem nhiều

Thượng tế Caipha và những nhà lãnh đạo Do Thái | Từ trên thánh...

Cha Carôlô Hồ Bặc Xái biên soạn dịp mừng 40 năm linh mục 8.8.2016 Tông đồ Phêrô Gioan và các tông đồ khác Giuđa ...

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/JIgO8FxgEbg ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

RIP | Anh Micae Huỳnh Ngọc Chân

CÁO PHÓ CCS Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin: ANH MICAE HUỲNH NGỌC CHÂN 64 tuổi Cựu Củng Sinh P. Minh Vĩnh Long (Lớp 68, Vĩnh Kim) Mất vào...
video

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng Chín 2017: Cầu nguyện cho...

Các giáo xứ phải có liên hệ với các gia đình, với đời sống người dân, với đời sống xã hội. Các giáo xứ...

Tháng Giêng 2017 – Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Các Kitô hữu...

Vatican - Tiếng Việt https://youtu.be/x04Z9D4xDxo Trong thế giới ngày nay, nhiều Kitô hữu từ các giáo hội khác nhau đã cùng nhau lao tác, để phục...