Thursday, 20/06/2019

Monthly Archives: May 2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 28 Tháng Chín, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu| Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kg 1,1-8 Tin Mừng: Lc 9,...

Thứ Sáu, ngày 10 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Kh 5,12 Con Chiên đã bị giết nay xứng...

Thứ Bảy, Ngày 04 Tháng Tám, Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh Mục, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ Gr 3,15 Chúa phán: “Ta...

Chúa Nhật, ngày 09 Tháng Sáu, Lễ Hiện Xuống | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)    Ca nhập lễ:  Kn 1,7 Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu, liên...

Bài giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

Thánh Thần soi sáng quá chừng, Bài giảng, thơ nhạc, tưng bừng phô trương. Xin mời dẹp bớt vấn vương, Nghe giảng nghe nhạc du dương cuộc...