Monday, 23/09/2019

Monthly Archives: May 2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 26 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ : Tv 84,9 Điều Chúa phán là lời chúc bình...

Thứ hai, ngày 04 tháng chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tx 4, 13-18 Tin...

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro – Năm A

Mùa chay, Thứ Tư Lễ Tro Những việc đạo đức phải lo hàng ngày: Bố thí, cầu nguyện, ăn chay. Sám hối, xưng tội, ăn ngay ở...

Thứ Tư, Ngày 05 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: x Kb 2,3; 1Cr 4,5 Chúa sẽ đến, Người không...

Thứ Tư, ngày 08 Tháng Năm | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)  Ca nhập lễ :  Tv 70,8.23 Lạy Chúa, xin cho miệng con đầy...