Saturday, 20/04/2019

Daily Archives: 15/04/2019

Tin xem nhiều

Đan viện của đàn ông góa: Lòng chung thủy vĩnh viễn trong tình yêu...

by phanxicovn fr.aleteia.org, Morgane Macé, 2017-11-03 Ba đan viện được thành lập, một ở Guyane và hai ở Corrèze, Pháp, cộng đoàn tu viện Huynh đệ...

Thứ Bảy, Ngày 06 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Đức Phanxicô có bài vinh danh cảm động Thánh Vinh Sơn Phaolô

by phanxicovn fr.radiovaticana.va, 2017-09-27 Nhân dịp kính nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô ngày 27 tháng 9 và cũng trong bối cảnh kỷ niệm 400 năm thành...

Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Tám, Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, Tử Đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Đnl 10, 12-22 Tin Mừng: Mt...

Thứ Tư, Ngày 16 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 34,1-12 Tin Mừng: Mt 18,15-20 Ca...