Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 10/04/2019

Tin xem nhiều

Chilê – Pêru: Đức Phanxicô đi chuyến tông du dài nhất triều giáo hoàng...

by phanxicovn cath.ch, 2018-01-15 Ngày thứ hai 15-1-2018, Đức Phanxicô lên đường đi chuyến tông du dài nhất triều giáo hoàng của mình, từ 15 đến...

Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng Tám | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao...

Bài giảng Chúa Nhật XX Quanh Năm A

Chúa đến Ty-rô Si-đông Đàn Bà ngoại đạo hết lòng nài van. Con tôi quỉ ám lầm than Hành hạ khốn khổ!  Ngài ban ơn lành! Lấy bánh...

Bánh Mì Chúa Nhật 5 Thường Niên C

Franc Lee https://youtu.be/fHra3jaYLyM Franc Lee