Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 07/04/2019

Tin xem nhiều

Bánh Mì Chúa Nhật 2 Thường Niên C

https://youtu.be/SrYQsgRcvBQ  

Thứ Năm, 16 Tháng Mười Một, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 7,22 – 8,1 Tin Mừng:...

Cầu xin chắc chắn được nhận lời

By phanxicovn Ronald Rolheiser, 2009-11-29 Có nhiều đoạn trong Phúc Âm, Đức Giê-su bảo đảm với chúng ta rằng, nếu chúng ta xin điều gì đó...

Bài giảng Chúa Nhật XXIV Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm ý: Người ta bảo Thầy là ai? Là Gioan Tẩy Giả đầu thai hiện về Êlia cũng có vấn đề Hay Ông nào đó...

Bài giảng Chúa Nhật XXIII Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm ý: Người ta mang kẻ điếc câm Xin Chúa ban phúc thương tâm chữa lành. Ngón tay Chúa đặt tai anh Bôi chút nước...