Friday, 25/09/2020

Daily Archives: 09/05/2020

Tin xem nhiều

Đức Thánh Cha khen ngợi ‘Fihavanana’ – chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tình...

© Vatican Media Diễn từ trước các nhà chức trách chính trị và dân sự 07 tháng Chín, 2019 16:02 JIM FAIR Ngày 7 tháng Chín năm 2019,...

Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay | Lm Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Sách Sáng Thế 2:7-9; 3:1-7; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 5:12-19 và Phúc Âm Thánh Matthêô 4:1-11 A. Video bài giảng https://youtu.be/wY2H5rRf3nI B....

Các nhà lãnh đạo Giáo hội và Thế giới đoàn kết kêu gọi chấm...

‘Tôi đến để họ được sống và sống dồi dào’ --- 30 tháng Bảy, 2019 01:55 --- JIM FAIR --- Ngày 11 tháng Tư năm 2019, khi Đức Thánh Cha...

Thứ Tư, ngày 09.09, Kính Thánh Giuse | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người quản gia trung tín và khôn...

Thứ Ba Ngày 3 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Dcr 8,20-23 Tin mừng: Lc 9,51-56 Ca...