Saturday, 30/05/2020

Daily Archives: 21/05/2020

Tin xem nhiều

Chúa Nhật XIX Thường Niên C | Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/fiIGXAZuESc NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang...

Bài giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

Thánh Thần soi sáng quá chừng, Bài giảng, thơ nhạc, tưng bừng phô trương. Xin mời dẹp bớt vấn vương, Nghe giảng nghe nhạc du dương cuộc...

Thứ Năm, Ngày 13 Tháng Chin, Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Hc 15,5 Chúa đã cho...

Thứ Hai, Ngày 19 Tháng Sáu, Tuần 11 Thường Niên | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 6,1-10 Tin Mừng: Mt...

Biển Galilê: Cá và lưới

Scarlett Le | Tam Le | Đời sống thời Kinh Thánh Người ta tin rằng có từ 18 đến 24 loài cá bản địa khác...