Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 17/05/2020

Tin xem nhiều

Thượng Đế chết rồi | Chuyện dài mùa Thương Khó

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó. Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút 1. Bữa ăn...

Chúa Nhật, Ngày 20 Tháng Năm, Lễ Hiện Xuống | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ: Kn 1,7 Thánh Thần Chúa...

Linh mục Matthieu Dauchez: “Chúng ta không thể giải thích sự dữ, nhưng chúng...

by phanxicovn fr.aleteia.org, Sylvain Dorient, 2017-09-27 Linh mục Matthieu Dauchez từ Phi Luật Tân về Pháp, cha chia sẻ đời sống của các trẻ em...

Chúa Nhật 5 Mùa Chay B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/soROvsDQ5DA ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài giảng lễ Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời | Ngày đầu năm 2020

Diễn ý Phúc Âm Thiên sứ báo tin mục đồng, Hài nhi bọc tã nằm trong máng bò. Rủ nhau đêm tối lò dò, Y chang Thánh Tử...