Friday, 25/09/2020

Daily Archives: 17/05/2020

Tin xem nhiều

Lắng nghe nhịp đập của trái tim Thiên Chúa | Lễ Mẹ Thiên Chúa

Vatican - Tiếng Việt https://youtu.be/knif0U_uu2w

Thứ Năm, 26.12, Thánh Têphanô, Tử Đạo tiên khởi, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Cửa trời đã mở ra đón thánh Tê-pha-nô vào. Người là...

Các nhà lãnh đạo Giáo hội và Thế giới đoàn kết kêu gọi chấm...

‘Tôi đến để họ được sống và sống dồi dào’ --- 30 tháng Bảy, 2019 01:55 --- JIM FAIR --- Ngày 11 tháng Tư năm 2019, khi Đức Thánh Cha...

Đức Thánh Cha bất ngờ đến viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Bà...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 8.08, 2020 5 tháng...

Đức Thánh Cha công nhận phép lạ qua sự chuyển cầu của Cha Charles...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 5 30, 2020 Sự sống sót không thể giải thích được của một người...