Saturday, 30/05/2020

Daily Archives: 02/05/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 15 Tháng Tám, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Kh 11,19a; 12,1-6a.10 Bài đọc...

Chúa Nhật XVII Thường Niên C | Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/HT5ybH31MuE NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang...

Thứ Bảy, Ngày 06 Tháng Năm | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 9,31-42 Tin Mừng   Ga 6,51.60-69 Ca...

Tính ưu việt của cô gái điếm

by phanxico.vn Trích sách Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin, Linh mục  Alberto Maggi (Comment lire l’ Évangile sans perdre la...

Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXVII Thường Niên...

NGÂM THƠ DIỄN Ý Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Giọng ngâm: Trà Lý Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/9erJ2JkfwHU NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên...