Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 24/05/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một, Thánh Lê-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 15,14-21 Tin Mừng: Lc 16,1-8   Ca...

Thứ Năm Ngày 27 Tháng Tư | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 5,27-33 Tin Mừng   Ga 3,31-36 Ca...

Thứ Năm, Ngày 08 Tháng Hai, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 V 11,4-13   Tin Mừng: Mc...

Chúa Nhật XX Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/Yu0GRaCMSQc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Kim Jong-un mời Đức Phanxicô đến Bắc Hàn

by phanxicovn la-croix.com, Dorian Malovic, 2018-10-09 Ngày thứ ba 9 tháng 10, phủ Tổng thống Nam Hàn loan báo chủ tịch Kim Jong-un mong Đức Phanxicô...