Saturday, 30/05/2020

Daily Archives: 10/05/2020

Tin xem nhiều

Chúa Nhật, Ngày 06 Tháng Tám, Chúa Giê-su Biến Hình, Lễ Kính | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Đn 7, 9-10.13-14 Bài đọc...

Thứ Năm, ngày 16.01, kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc...

Ngày 07 Tháng Bảy, Chúa Nhật 14 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng...

Bài giảng Lễ Thánh Gia Thất năm B

Tóm ý: Khi đã đủ bốn mươi ngày Lên đền, thanh tẩy, trưng bày lễ dâng. Simêon ôm trẻ bâng khuâng Cho tôi tớ Chúa yên thân chầu...