Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 04/05/2020

Tin xem nhiều

Thứ Hai, 30.12, ngày Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Kn 18,14-15 Lúc vạn vật đắm chìm trong thinh lặng, và...

Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 85,8.10 Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp...

Thứ Sáu, Ngày 05 Tháng Mười, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Thứ Hai, ngày 14 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

Thứ Ba, Ngày 31 Tháng Bảy, Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ    Pl 2,10-11 Khi vừa nghe...