Friday, 25/09/2020

Daily Archives: 18/05/2020

Tin xem nhiều

Ngày Cầu nguyện & Ăn chay của Đức Thánh Cha cho Li Băng, Đức...

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 9 12, 2020 Ngày Cầu nguyện & Ăn chay của Đức Thánh Cha cho Li Băng,...

Chúa Nhật 22 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/R2Xj2EUQKMM ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Ba, ngày 21 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những...

Thứ Tư, Ngày 18 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 70,8.23 Lạy Chúa,...

Blaj, Romania: Đức Thánh Cha khen ngợi những giá trị gia đình và sự...

‘Tuy nhiên, tâm hồn cha nặng trĩu. Nó trĩu nặng vì những kinh nghiệm về sự phân biệt đối xử, sự chia tách, và...