Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

1298
Giếng Gia-cóp dừng chân nghỉ
Mong ngụm nước mát dạ phỉ nắng hè.
Đàn bà, múc nước, e dè.
Chúa gợi bắt chuyện: Chị nè! cho tôi!
Sửng sờ, sợ chuyện lôi thôi
Do Thái, dân ngoại, chia đôi đoạn tình
Coi chừng thiên hạ đang rình
Đàn Ông- phụ nữ, ai nhìn khó coi.
Chúa rằng: Nếu chị biết tôi
Ban nước hằng sống, chị thôi nhọc lòng.
Ông ơi! Thân gái không chồng
Ban cho nước ấy nhẹ lòng biết bao
Năm bảy chồng, chuyện tào lao!
Chúa, Nước hằng sống ban trao thoả lòng
Cuộc sống quanh quẩn lòng vòng
Không Nước Hằng Sống, đừng hòng an vui. Amen!
ooo

ooo
Mời xem:
Những câu chuyện thật về ơn lành cha Diệp
do Văn Phòng cáo Thỉnh thực hiện với ước mong:
Xin Cha cầu cùng chúa cho chúng con.