Friday, 25/09/2020

Daily Archives: 20/05/2020

Tin xem nhiều

video

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh | 03.05.2020

https://youtu.be/4XvKm53VIF0  

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên | Lễ Chúa Kitô Vua | Thánh Vịnh Đáp...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=ciPIL25oc6U ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, Ngày 02 Tháng Năm, Thánh A-tha-na-xi-ô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta...

Thứ Sáu, Ngày 05 Tháng Năm | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 9,1-20 Tin Mừng   Ga 6,52-59 Ca...

Thứ Bảy, ngày 23 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Tv 144, 8-9 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,...