Saturday, 30/05/2020

Daily Archives: 05/05/2020

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | February 17, 2020 – February 23, 2020

February 17, 2020 « February 16  |  February 18 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Optional memorial The Seven Holy Founders of the...

Daily Readings Audio | November 13 – November 19

November 13, 2017 « November 12  |  November 14 » Memorial of Saint Frances Xavier Cabrini, Virgin Lectionary: 491 Reading 1 Wis 1:1-7 Love justice, you who judge the earth; think...

Chúa Nhật 22 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/R2Xj2EUQKMM ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ hai, ngày 17 tháng chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  cf Hc 36,18 Lạy Chúa,...

Thứ Hai, Ngày 20 Tháng Mời một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Tin Mừng: Lc...